MENYBILDENHAMNARHÄR(tabortdennatext)

När man kan välja bort smärtan

När kroppen skriker av smärta och dörren öppnas. Dörren med det bekanta och lugnande mörkret, ångesten finns där med öppna armar. Du väljer mörket för att glömma smärta men mörkret tar över och det inre kriget börjar igen. På nått sätt lyckas du ta dig ut ur mörkret.